Sprekers

Gerdie Snellers is opgeleid als journalist. Ze heeft gewerkt als verslaggever en recensent bij oa Utrechts Nieuwsblad, de Volkskrant, Opzij en de VARA.  Sinds 2005 werkt ze bij de KRO-NCRV, een van de grootste publieke omroepen in Nederland. Eerst als (eind)redacteur Radio 1 en sinds 2002 als eindredacteur jeugd. Daarnaast heeft ze aan verschillende boeken meegeschreven bijv over de  Utrechtse theatergeschiedenis van 1960 tot 2000 en een portret van de Utrechtse wijk Oog in Al. Nu schrijft ze mee aan een boek over het Utrechts landschap.

Harold van Megen is psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Centraal. Zijn klinische specialisatie is angst -en dwangstoornissen en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Sinds drie jaar heeft hij een eigen praktijk voor 1 dag per week naast zijn aanstelling als opleider psychiatrie en geriatrie bij GGz Centraal. Hij is auteur van tientallen peer reviewed artikelen en editor van het handboek psychologische psychiatrie (2006) en het handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit (2012). Voor de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP) is hij afgevaardigde in de Union Européenne Médicins Spécialistes (UEMS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en lid van de visitatiecommissie Psychiatrie. Daarnaast zit hij onder meer in het bestuur van de Stichting Psychiatrie en Religie en de Stichting Psychiatrie en Film en in het bestuur van de afdeling psychotherapie van de NVvP.

Sisco van Veen is hoofdredacteur en bestuurslid van De Jonge Psychiater. Na zijn opleiding in het UMC Utrecht werkt hij nu als psychiater op de ouderenafdeling van GGZ inGeest. Als onderzoeker is hij verbonden aan de afdeling medische ethiek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hij is in 2022 gepromoveerd met een proefschrift naar euthanasie op basis van psychisch lijden. Daarnaast probeert hij als podcast-maker bij tijdschrift Psyfar en als hoofdredacteur bij De Jonge Psychiater genuanceerde en eerlijke informatie over psychiatrie, ethiek en neurowetenschap voor een breed publiek beschikbaar te maken. werkt als ouderenpsychiater bij GGZ inGeest. Als onderzoeker bij het Amsterdam UMC en 113 zelfmoordpreventie houdt hij zich voornamelijk bezig met het psychiatrie en het levenseinde

Desirée Tijdink is psychiater, psychotherapeut, relatie -en gezinstherapeut en supervisor NVP. Zij is werkzaam als teamleider behandelzaken bij Transit TRTC, onderdeel van centrum voor psychotherapie bij GGZ Centraal in Ermelo. Desirée heeft jarenlange ervaring in diagnostiek en behandeling van mensen met dissociatieve stoornis en als docent/supervisor bij de RINO groep.

Nel Draijer is klinisch psycholoog-psychotherapeut en psychoanalytica, en heeft jarenlange ervaring in de behandeling van mensen met een geschiedenis van complex trauma. in 2019 heeft zij meegeschreven aan het cursusboek “Vroeger en Verder” voor volwassenen die vroeger seksueel of lichamelijk geweld meemaakten. Inmiddels is zij werkzaam in haar eigen praktijk.

Jaap Wijkstra werkte 35 jaar als psychiater en psychotherapeut. Hij was opleider psychiatrie in het UMCU. Daarnaast was hij hoofd van een psychiatrische afdeling stemmingsstoornissen en onderzoeker. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over ernstige depressie. Van hem verschenen de volgende boeken: ‘De therapeut & Anna’, ‘Niet alleen ons brein’ en ‘Het verloren paradijs en onze vrijheid’.

Prof. dr. Hilgo Bruining is kinder- en jeugdpsychiater bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg van Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis en Levvel. Bruining is tevens hoofd van de sectie ontwikkelingsstoornissen en van N=You centrum voor precisiegeneeskunde. Hij is recent in Amsterdam benoemd tot hoogleraar Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en gaf 18 mei jongstleden zijn oratie onder de titel: “Tijd voor precisie en nieuwe principes”.