Symposium

Donderdag 11 oktober 2018 is het jaarlijks symposium, het thema is jaloezie.

De voorbereidingen voor ons symposium zijn in volle gang, maar helaas zal onze dagvoorzitter Hans Hovens wegens gezondheidsredenen waarschijnlijk niet de hele dag aanwezig kunnen zijn.
Prof. Dr. Floortje Scheepers heeft zich bereid verklaart om deze belangrijke taak van hem over te nemen. Zij was vorig jaar een van onze sprekers op het symposium Schuld en Schaamte.

Floortje Scheepers is Hoogleraar psychiatrie en hoofd afdeling Psychiatrie (UMC Utrecht – divisie hersenen), plaatsvervangend opleider en coördinator Kinder- en jeugdpsychiatrie

De NVvP heeft 6 en de FGzPt  heeft 5 accreditatiepunten toegekend aan het symposium.

Jaloezie –Heel gewoon, maar ook van kwaad tot erger

Jaloezie is niet hetzelfde als afgunst. Bij jaloezie wil men zelf het object hebben.
Bij afgunst misgunt men het de ander. Hier hebben we het vooral over jaloezie en dan vooral in liefdesbetrekkingen.

Jaloezie is een complexe emotie, waarover Montaigne opmerkte dat er veel zaken zijn, die er voeding aan geven, maar slechts weinig een remedie vormen.
Marcel Proust noemde jaloezie een ongemakkelijke behoefte aan tirannie toegepast op liefde.
Zo verwoordt de literatuur op fraaie wijze deze verwoestende emotie.

De emotie-theorie zegt het anders: de waarneming dat iemand anders een genoegen beleeft aan iets waar men zelf recht op meent te hebben, wekt niet alleen de actietendens van haat op, of die van hulpeloos verdriet of ontreddering. Ze leidt ook tot de aandrang dat genoegen te verstoren (Frijda, 1988).
Om dat te bereiken kan de rivaal gedwarsboomd, bedreigd of weggejaagd worden.
Of de geliefde wordt bewaakt, bespioneerd of erger. En zo zijn er nog meerdere mogelijkheden om met dit gevoel om te gaan. Jaloezie is er in duizend verschillende vormen: het kan er zijn met woede en verdriet, het kan ongefundeerd zijn en het kan een vorm van ernstige psychopathologie zijn.

In de spreekkamer komen we jaloezie in allerlei soorten tegen. De ernst van de gevolgen van jaloezie kunnen niet genoeg benadrukt worden, pathologische jaloezie is dan ook opgenomen in de DSM-5 onder de OCS verwante aandoeningen.
Vandaag bespreken wij de jaloezie vooral vanuit de verschillende persoonlijkheidstrekken en hoe hier mee om te gaan. Dit wordt geïllustreerd met filmfragmenten.

Inês Pinheiro bespreekt de psychotische jaloezie ofwel het Othello syndroom aan de hand van fragmenten uit de film  l’enfer.
Gerben van der Kraats laat aan de hand van de film “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover uit 1989 zien hoe jaloezie bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis eruit ziet.
Aad Hagendijk bespreekt jaloezie bij de borderline persoonlijkheidsorganisatie middels de filmklassieker Fatal attraction vanuit René Girards theorie van de mimetische begeerte. Giorgio Mauro zal ingaan op het thema jaloezie en de relatie tot verlangen, identiteit en socioculturele context naar aanleiding van fragmenten uit Eyes wide shut.
Met fragmenten uit de film Behind the Candelabra zal Roberto Doornebal-Bakker ingaan hoe verschillend er in de homoseksuele wereld omgegaan wordt met overspel en jaloezie.
De rij wordt gesloten door Harold van Megen. Hij zal de zaaldiscussie, in hoeverre “ vrije relaties” haalbaar zijn, aan de hand van fragmenten uit de film Kollektivet, inleiden. Wij vragen de deelnemers om deze film reeds thuis te bekijken om de zaaldiscussie te bevorderen.

Voorbereidend comité:
Hans Hovens
Harold van Megen
Giorgio Mauro
Inês Pinheiro
Hans van der Ploeg