Symposium

Ons volgende symposium vindt plaats op donderdag 10 oktober a.s.

Thema: Seks en intimiteit en hun complexe verhouding

In zijn motivatietheorie beschrijft Maslow voor mens en dier een piramide van behoeften, waarbij de basis wordt gevormd door lichamelijke behoeften, zoals slaap, eten, drinken, defeceren en sex. Daarboven komen heel kort samengevat behoefte aan veiligheid, behoefte aan sociaal contact, behoefte aan zelfrespect, en behoefte aan zelfverwerkelijking.

Of Maslows piramide de empirische toets kan doorstaan is twijfelachtig. Dat neemt niet weg dat momenteel, door de huidige technologie, sociaal contact, zelfrespect en zelfverwerkelijking onder grote spanning zijn komen te staan, waardoor zelfs een door Maslow geopperde basisbehoefte als seks is een beladen zaak is geworden.

Enerzijds is onze samenleving gehyperseksualiseerd, zoals de talloze erotische voorstellingen in het straatbeeld, en gepornoficeerd, zoals blijkt uit de data van het internet, anderzijds door een nieuwe, bijna 19e-eeuwse preutsheid waarin jongeren steeds langer lijken te wachten met het opdoen van seksuele ervaring. Dat wij de draad qua seks een beetje kwijtgeraakt zijn, blijkt ook wel uit initiatieven om wetten te maken die ervoor moeten zorgen dat seksuele gemeenschap wederzijdse bereidwilligheid vergt, alsof dat niet normaal zou zijn. Inmiddels schijnt er al een ‘app’ te zijn, waarbij die bereidwilligheid door beide partijen contractueel vastgelegd kan worden. We kunnen ons hierbij in alle ernst afvragen waar de intimiteit is gebleven.

Seksualiteit en intimiteit kent enorm veel aspecten. Kent het ook grenzen? Kunnen ze elkaar in de weg staan? In ons symposium zullen enkele van deze grenzen verkend worden als ze psychiatrische consequenties hebben. Floortje Scheepers bespreekt hoe belangrijk seksualiteit voor ons wezen is en hoe de psychiater daar al dan niet mee omgaat. Hans Hovens gaat in op de vraag of seksuele intimiteit nog bestaat in een ‘cyber-wereld’.
Alex Korzec neemt ons mee naar de wereld van de pornografie. Harold van Megen vraagt zich af hoe het geweten een rol speelt in de seksuele ervaring en fantasieën.
Lotte Bruins Slot
bespreekt het verlies van seksualiteit en intimiteit.  Tot slot laat Angelien Steen zien hoe met psychotherapie de angst voor intimiteit en seks verholpen’ kan worden.

Presentaties met fragmenten van o.m. de volgende films:
Her, Ex Machina, American Beauty, Lolita, Amour, Relatos Salvajes,
Lars and the real girl en The Sessions

De FGzPt heeft dit symposium inmiddels 8 accreditatiepunten toegekend
De NVvP heeft de de accreditatieaanvraag nog in behandeling.