Terugblik

Afgelopen oktober vond het inmiddels derde symposium van de stichting plaats. In 2014 was het thema “de Scandinavische film en psychiatrie”, in 2015 “Angst en Wanhoop in tijden van onderdrukking”. Afgelopen oktober “Zelfmoord, over ziekte en ongelukkig zijn”.
Dit jaar vond het congres voor de eerste maal niet in Kriterion (Amsterdam) maar in Louis Hartlooper complex (Utrecht) plaats. Achteraf een goede keuze, zeker wat betreft de technische ondersteuning. De lunch verliep niet helemaal zoals gepland, dat is dus iets dat we dit jaar anders gaan organiseren. Maar de plek, bereikbaarheid en locatie waren wij en u dik tevreden over.
En dan het programma. Door ziekte bleek Hans Hovens niet aanwezig te kunnen zijn waardoor Harold van Megen de ochtendsessie en Hans van der Ploeg voor het middagprogramma de voorzittersrol vervulden.
De spits werd afgebeten door Remco de Winter die een gedegen overview gaf van de ernst van het probleem en welke stoornissen en emoties allemaal aan zelfmoord ten grondslag kunnen liggen,  daarmee de loper uitleggende voor de andere sprekers van de dag. Ranne Hovius besprak vervolgens aan de hand van de biografie van Virginia Woolf haar reden om zelf het leven te beëindigen . Hierbij maakte ze gebruik van filmbeelden uit “The Hours” die ook intensief gebruikt wordt in het landelijk aios onderwijs bij het thema stemmingsstoornis en de film “Mrs Dalloway” . Hans van der Ploeg nam ons vervolgens mee naar de achtergrond van zelfmoord bij jonge mannen, niet alleen aan de hand van de film “Control” maar ook aan de hand van de film “Delicatesse”. De ochtend werd afgesloten door de voorzitter met de opmerking dat door het thema op deze wijze te bespreken de aanwezigen de gelegenheid kregen om stil te staan bij wat deze voortdurende dreiging van de dood bij onze patiënten met ons als behandelaars doet.
Na de lunchpauze besprak Harold van Megen de rol die de psychotherapeut onbedoeld kan spelen bij een suïcide als deze zich onvoldoende bewust is van zijn/haar eigen verlangens in het therapeutisch proces, dit aan de hand van de film “Dead poets society”, gelaedeerd met een aantal Bijbel verhalen. Vervolgens stond de film “Mar Adentro” centraal bij zowel de filosofische bespiegelingen over de rol van de psychiater bij het medewerking verlenen aan euthanasie,; hetzelfde thema werd door Leny van Dalen vanuit een systemisch perspectief  belicht. Gezamenlijk traden zij vervolgens op in het forum in discussie met de zaal over het onderwerp psychiatrie en euthanasie.
Het symposium werd afgesloten met bier , wijn en bitterballen , zoals het hoort.

Hieronder vind u links naar de brochures van voorgaande jaren.

Oude brochures