Dagprogramma

Dagvoorzitter: Gerdie Snellers

08.55 – 09.25 uur Inloop en ontvangst
09.25 – 09.30 uur Gerdie Snellers Opening en inleiding
09.30 – 10.20 uur Jaap Wijkstra ‘Splitsing in goed en kwaad’
10.20 – 11.10 uur Desirée Tijdink “Fight, Flight, Freeze, or…..”
11.10 – 11.35 uur Pauze
11.35 – 12.25 uur Harold van Megen ‘Waarom bent jij nog geen complotdenker?’
12.25 – 13.25 uur Lunch
13.30 – 14.20 uur Nel Draijer ‘Heerlijk grenzenloos?
14.20 – 15.10 uur Hilgo Bruining “De karikatuur van de erfelijkheid”
15.10 – 15.35 uurTheepauze
15.40 – 16.30 uur Sisco van Veen ‘De onontkenbaarheid van de dood’
16.30 – 17.00 uur Gerdie Snellers leidt de Forumdiscussie

Slotopmerking en afsluiting Gerdie Snellers

Napraten in het café

Het  thema ‘de waarheid en onze vertekende perceptie’ zal besproken worden langs zowel
gezonde als pathologische mechanismen die aan onze werkelijkheid vorm geven:

Idealisatie wordt door Jaap Wijkstra besproken aan de hand van de film Der Untergang.

Dissociatie en trauma wordt door  Desiree Tijdink uit de doeken gedaan met de film
The Fightclub.

De film The Machurian Candidate vormt het uitganspunt voor Harold van Megen om het
thema complotdenkers, QAnon en white supremacy te bespreken.

Nel Draijer gaat in op loochening waarvoor zij de film Il Papà di Giovanni gebruikt.

Hilgo Bruining zal de relatie tussen werkelijkheid en erfelijk belichten met de film
Les Fils d’Autres.

Sisco van Veen bespreekt ontkenning in het senium aan de hand van de film
Sunset Limited.

Dagvoorzitter is Gerdie Snellers, zij zal tevens de forum discussie leiden.