Dagprogramma

Het  thema ‘de waarheid en onze vertekende perceptie’ zal besproken worden langs zowel
gezonde als pathologische mechanismen die aan onze werkelijkheid vorm geven:

Hilgo Bruining zal de relatie tussen werkelijkheid en erfelijk belichten met de film
Les Fils d’Autres.

Dissociatie en trauma wordt door  Desiree Tijdink uit de doeken gedaan met de film
The Fightclub.

De film The Machurian Candidate vormt het uitganspunt voor Harold van Megen om het
thema complotdenkers, QAnon en white supremacy te bespreken.

Nel Draijer gaat in op loochening waarvoor zij de film Il Papà di Giovanni gebruikt.

Idealisatie wordt door Jaap Wijkstra besproken aan de hand van de film Der Untergang.

Tenslotte bespreekt Sisco van Veen ontkenning in het senium aan de hand van de film
Sunset Limited.

Dagvoorzitter is Gerdie Snellers, zij zal tevens de forum discussie leiden.